Flowers-il  חנויות פרחים אימיתיות
מהיום קל לשלוח פרחים בארץ ובעולם
תרומה לקהילה
מרץ 08

Flowers-il מעורבת חברתית ודואגת לפיתוח הקהילה באמצעות תרומות לגופים הפועלים לקידום אוכלוסיות שונות בישראל. 
 

בנוסף לתרומה של פרחים לאורך כל השנה, לאירועי עמותות שונות, Flowers-il  מאמצת בחום עמותות הפועלות למען ילדים ונוער במצוקה ומקדישה לפעילותה, באופן קבוע, הכנסות ממכירת זרי פרחים מכל החנויות הפועלות בזירת המכירות באתר.Flowers-il לקוחותינו הם הכוח המאפשר לנו לפעול למען הקהילה ולהעלות חיוכים על פניהם של אנשים רבים. 
 

 

מועדון לקוחות