Flowers-il  חנויות פרחים אימיתיות
משלוחי פרחים ברעננה
משלוחי פרחים ברעננה

משלוחי פרחים ברעננה

מרץ 08

רעננה היא אחת הערים המרכזיות בשרון. ניתן למצוא חנויות פרחים רעננה שמציעות משלוח, מכירה אישית והכנה של עיצוב וסידור של זרי פרחים לכל אירוע. הפרחים  שמופיעים בטבע בצורות וצבעים מגוונים מסיבות אבולוציוניות הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מהתפאורה של מאורעות שונים בחיי רבים מאתנו.

 

למרות שבמקור הפרחים מעולם לא קושרו ביהדות לנחמה ומוות, לאור העובדה שדיני ומנהגי האבלות התפתחו בדרך כלל לפי המקומות בהן חיו הקהילות היהודיות, הוא השתרש עם השנים גם בהלוויות של יהודים. זאת, עד כדי כך שבטקסי הקבורה הצבאיים, חברה קדישא הצבאית מטפלת בהנחת הזרים.

 

בטקסי קבורה נוהגים לא פעם להניח זרים סגורים גדולים המכונים בלשון המקצועית גם גלגלי אבל. בהתאם לנסיבות בין אם מדובר בהלוויה אזרחית או צבאית, אלו בדרך כלל זרים צנועים ללא הרבה צבע. הרבה פעמים יעטר את הזר גם סרט שחור לאות אבל. הרעיון הוא אות כבוד אחרון לנפטר.

 

בדומה, במהלך השנים התפתח גם מנהג להביא לחולים פרחים. במקרה זה הזר יאופיין בצבעים שיסמלו אופטימיות והחלמה. חנויות פרחים רעננה מבצעות משלוחים גם לבתי חולים שונים באזורי השרון והמרכז.

 

משלוח זר פרחים לחולה מראה לו שלמרות שהוא עלול להרגיש אחרת ,הוא אינו בודד ומנותק מהעולם ושהקרובים לו חושבים עליו. בדרך כלל כאשר מדובר על זר שמיועד לאדם מאושפז כדאי לשלוח אותו גם עם כלי שיהיה ניתן להניח בו את הפרחים אחרת הם יתייבשו מהר מאד.

 

לעומת זאת, במהלך הזמן משלוח פרחים הפך להיות גם סמל לחיזור ולרומנטיקה, אפילו בשירה העברית. חנויות בעיר מבצעות משלוחים גם לצורך זה. משלוח זר מסמל לאישה שבעלה, בן הזוג או אותו בחור מעוניין בה. אם לא ידוע הטעם האישי של מקבלת הזר תמיד אפשר לשלוח לה את סוגי הפרחים שתמיד היו הסמל לרומנטיקה כדוגמת הוורדים והשושנים